Вернутся на главную

КОНТРОЛЬНА Бота № 9


КОНТРОЛЬНА Бота № 9 на нашем сайте

Статьи
Статьи для студентов
Статьи для учеников
Научные статьи
Образовательные статьи Статьи для учителей
Домашние задания
Домашние задания для школьников
Домашние задания с решениями Задания с решениями
Задания для студентов
Методички
Методические пособия
Методички для студентов
Методички для преподавателей
Новые учебные работы
Учебные работы
Доклады
Студенческие доклады
Научные доклады
Школьные доклады
Рефераты
Рефератывные работы
Школьные рефераты
Доклады учителей
Учебные документы
Разные образовательные материалы Разные научные материалы
Разные познавательные материалы
Шпаргалки
Шпаргалки для студентов
Шпаргалки для учеников
Другое

Україна як об′єкт міжнародних відносин у 17–18 ст.

1.Утворення Української держави та її геополітичне становище.

2. Боротьба гетьмана Б.Хмельницького та його наступників за забезпечення самостійності й незалежності Української козацької держави після Переяславської ради.

3. Зовнішньополітична діяльність гетьмана Івана Мазепи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Анісімов В.В. Історія України : навчальний посібник / В.В. Анісімов . – Київ : УБС НБУ, 2010. - 426 с.

2. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів: В-во “Світ”,1991. – 576 с.

3. Мицик Ю. А. Історія України : навчальний посібник / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – Київ : Видавничий дім "Києво Могилянська академія", 2010. – 594 с.

4. Нариси з історії дипломатії України / За ред. В.А. Смолія. - К.: Видавничий дім "Альтер­нативи", 2001. - 736 с.

5. Історія України : навчальний посібник / В.С. Сулько. – Рівне : Видавець О. Зень, 2011. – 543 с.

6. Історія міжнародних відносин України від найдавніших часів до 1917 року. Ч. I. – Львів : ЛДУ, 1992 – 90c.

7. Яковенко Н. Нарис історії України: 3 найдавніших часів до кінця XVIII століття. - К.: Генеза, 1997. - 312с.

8. Довжук, І. В. Нова історія України : (середина XVII-початок ХХ ст.) : підручник / І.В. Довжук. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2010. – 731 с.

9. Василенко С. Д. Козацько-гетьманська держава в другій половині XVII-на початку XVIII століття. Політика Івана Мазепи : [навчальний посібник] / С.Д. Василенко, Ю.Т. Чечітко . – Одеса : [ВидавІнформ], 2008.
10. Кравченко, В. Я. Козацька доба в історії української державності : /тріумф і трагедія / В.Я. Кравченко. – Харків : УІПА, 2008. - 178 с.

Методичні рекомендації

Виклад першого питання потрібно розпочати із аналізу геополітичного становища української козацької держави Богдана Хмельницького. Необхідно з’ясувати місце України в зовнішній політиці Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії, Швеції, країн південно-східної Європи [10; 2; 7].

У другому питанні доцільно охарактеризувати дипломатичні комбінації зовнішньополітичних зносин гетьмана Богдана Хмельницького та його наступників – Івана Виговського та Петра Дорошенка [10; 2].

У третьому питанні потрібно проаналізувати відносини гетьмана Івана Мазепи (1687-1709) з російським царем Петром І, польським королем Станіславом Лещинським і шведським королем Карлом ХІІ та наслідки для України подій під Полтавою 1709 р. Далі варто охарактеризувати процес посилення російської імперської політики в Україні в час гетьманування Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола, Кирила Розумовського та ліквідацію Гетьманщини [10; 2; 7].

Название статьи КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9