Вернутся на главную

Методичні рекомендації до вивчення теми


Методичні рекомендації до вивчення теми на нашем сайте

Статьи
Статьи для студентов
Статьи для учеников
Научные статьи
Образовательные статьи Статьи для учителей
Домашние задания
Домашние задания для школьников
Домашние задания с решениями Задания с решениями
Задания для студентов
Методички
Методические пособия
Методички для студентов
Методички для преподавателей
Новые учебные работы
Учебные работы
Доклады
Студенческие доклады
Научные доклады
Школьные доклады
Рефераты
Рефератывные работы
Школьные рефераты
Доклады учителей
Учебные документы
Разные образовательные материалы Разные научные материалы
Разные познавательные материалы
Шпаргалки
Шпаргалки для студентов
Шпаргалки для учеников
Другое

Опановуючи тему, необхідно вивчити призначення, зміст, склад фінансової звітності за міжнародними стандартами, її нормативне забезпечення; засвоїти зміст, структуру та порядок складання і використання в управлінні форм фінансової звітності, а також взаємозв’язок між ними; ознайомитися з особливостями змісту, складу, порядку складання та подання фінансової звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності у порівнянні з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Інформаційні джерела: 1–9; 11–14.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Облік активів, зобов’язань, власного капіталу та фінансових результатів

ТЕМА 3. Облік довгострокових активів

Визнання і оцінка основних засобів. Амортизація основних засобів. Переоцінка основних засобів. Зменшення корисності основних засобів. Облік руху основних засобів. Облік інвестиційної нерухомості.

Визнання і первісна оцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Зменшення корисності та облік вибуття нематеріальних активів.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Вивчаючи тему, необхідно засвоїти порядок визнання, оцінки та переоцінки довгострокових активів, організації обліку їх руху, методи нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Інформаційні джерела: 1–3; 5–12; 15.

ТЕМА 4. Облік запасів

Визнання та первісна оцінка запасів. Облік руху запасів. Методи визначення собівартості запасів. Розкриття інформації про запаси у фінансових звітах.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Вивчаючи тему, необхідно засвоїти порядок оцінки та організації обліку матеріально – виробничих запасів за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявити особливості у порівнянні з національними методами їх оцінки та обліку.

Інформаційні джерела: 1–3; 5–7; 9; 11; 12; 15.

ТЕМА 5. Облік власного капіталу та зобов’язань

Облік інструментів власного капіталу. Види зобов’язань і порядок їх оцінки. Облік виплат працівникам. Облік торговельної кредиторської заборгованості. Облік фінансових зобов’язань. Облік забезпечення та непередбачених зобов’язань.

Название статьи Методичні рекомендації до вивчення теми