Вернутся на главную

Зміст пакету необхідних документів і процедура ліцензування страхових організацій.


Зміст пакету необхідних документів і процедура ліцензування страхових організацій. на нашем сайте

Статьи
Статьи для студентов
Статьи для учеников
Научные статьи
Образовательные статьи Статьи для учителей
Домашние задания
Домашние задания для школьников
Домашние задания с решениями Задания с решениями
Задания для студентов
Методички
Методические пособия
Методички для студентов
Методички для преподавателей
Новые учебные работы
Учебные работы
Доклады
Студенческие доклады
Научные доклады
Школьные доклады
Рефераты
Рефератывные работы
Школьные рефераты
Доклады учителей
Учебные документы
Разные образовательные материалы Разные научные материалы
Разные познавательные материалы
Шпаргалки
Шпаргалки для студентов
Шпаргалки для учеников
Другое

Згідо Занону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" для того, щоб займатися страховою діяльністю необхідно отримати ліцензію. Ліцензування здійснюється з метою забезпечення рівності прав, інтересів усіх господарюючих суб¢єктів, встановлення відповідальності суб¢єктів господарювання за порушення правил, встановлених законодавством.

Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг видає страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування і перестрахування.

Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатись іншими видами страхування.

Для одержання ліцензії страховик подає до Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг заяву, до якої додаються:

• копії установчих документів та копія свідоцтва про реєстрацію;

• довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду;

• довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;

• правила (умови) страхування;

• економічне обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності;

• інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників, копія диплома керівника про вищу освіту, інформація про наявність відповідних сертифікатів.

Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг зобов'язана розглянути заяву страховика про видачу йому ліцензії у термін, що не перевищує 30 днів з часу одержання всіх передбачених цією статтею документів.

Після ухвалення рішення про видачу юридичній особі ліцензії страховик вноситься до державного реєстру страховиків (перестраховиків) України. Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на проведення страхової діяльності може бути невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України.

Про відмову у видачі ліцензії Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг повідомляє юридичну особу в письмовій формі з зазначенням причини відмови.

Спори про відмову у видачі або відкликанні ліцензії розглядаються у суді.

11. Зміст і функції страхового менеджменту.менеджмент страховика це цілеспрямований вплив власників і співробітників на процес досягнення мети у змінному ринковому середовищі шляхом раціонального формування і використання потенціалу організації ( компанії).

У менеджмент входять такі складові як планування, організація, керівництво, мистецтво спілкування з людьми, здібність визначати мету і знаходити засоби мотивації її досягнення.

Передумови менеджменту:

функціонування організацій (компаній) у ринковому середовищі;

потреба в менеджменті з’являється у зв’язку з необхідністю координації зусиль певної кількості людей, які виконують конкретну роботу;

забезпечення ефективного використання наданих у розпорядження організації ресурсів (природних, фінансових, матеріальних, людських, інформаційних);

раціональний менеджмент балансує між успіхами організації і продуктивним використанням ресурсів.

Функції менеджменту. Під цим терміном мається на увазі конкретний вид управлінської діяльності, що здійснюється спеціальними прийомами і способами, а також відповідна організація роботи. Прийнято вважати, що у процесі управління виконуються такі основні функції: планування, організація, мотивація й контроль.

Функція планування. Суть цієї функції у визначенні, якими повинні бути цілі організації і як їх досягти. Планування в залежності від періоду, який воно охоплює ділиться на три види: стратегічне, тактичне і оперативне.

Функція організації. Ця функція управління забезпечує упорядкування всіх сторін діяльності ( технічної, економічної, соціально-психологічної, правової). Вона дозволяє визначити хто повинен виконувати конкретне завдання і які для цього потрібні ресурси.

Функція мотивації.Мотивувати співробітників страхової компанії означає зачепити їх важливі інтереси, дати їм шанс реалізувати свої здібності.

Функція контролю.Її можна визначити як процес співставлення фактично досягнутих результатів із запланованими. Вірний і своєчасний контроль дозволяє утримувати страховика в належному стані, дотримуючись при цьому фінансових завдань або нормативів. Як приклад можна назвати контроль за дотриманням страховиком нормативів платоспроможності. Він здійснюється не лише менеджерами страховика, а й державним органом нагляду за страховою діяльністю. Контроль буває попереднім, поточним і наступним.

Название статьи Зміст пакету необхідних документів і процедура ліцензування страхових організацій.