Вернутся на главную

Що таке стиль мови? Які стилі існують?


Що таке стиль мови? Які стилі існують? на нашем сайте

Статьи
Статьи для студентов
Статьи для учеников
Научные статьи
Образовательные статьи Статьи для учителей
Домашние задания
Домашние задания для школьников
Домашние задания с решениями Задания с решениями
Задания для студентов
Методички
Методические пособия
Методички для студентов
Методички для преподавателей
Новые учебные работы
Учебные работы
Доклады
Студенческие доклады
Научные доклады
Школьные доклады
Рефераты
Рефератывные работы
Школьные рефераты
Доклады учителей
Учебные документы
Разные образовательные материалы Разные научные материалы
Разные познавательные материалы
Шпаргалки
Шпаргалки для студентов
Шпаргалки для учеников
Другое

Культура професійного мовлення тісно пов’язана зі стилістичними нормами. Мистецтво добирати й ефективно використовувати систему мовних засобів з конкретною метою та в конкретних умовах і обставинах спілкування визначає рівень культури мовлення людини. Стиль є одним із найдавніших понять гуманітарного знання: воно вживалося в давньоіндійських поетиках, а також риториках і поетиках Давніх Греції й Риму. Давні греки стилем називали дерев’яну загострену паличку для письма, вміння користуватися якою було одним із показників мовної культури. Пізніше це

слово асоціювалося з манерою письма та мовлення

і аж до Середньовіччя пов’язувалося з мовними

засобами (тропами, лексикою, синтаксисом), які

передбачає кожен вид словесності. Кожний стиль

має свою сферу використання, призначення, систему

мовних засобів і стилістичні норми, що оберігають

цю систему, роблять її стійким стилем. Стиль мови

має суспільну прароду, твориться в процесі мовного

розвитку нації і є невід’ємною частиною національ-

ної мови. Кількість і структура функціональних стилів, особливості їх використання тісно пов’язані з історичними умовами розвитку і функціонування самої літературної мови. У мовній практиці поширена така класифікація стилів.

Схема 1.3 – Стилі сучасної української мови

Сьогодні все більшу вагунабуває і конфесійний стиль, який був усунутий разом із релігією з кінця 20-х до майже 80-х років минулого століття.Для останнього характерними ознаками євживання старослов’янізмів, застарілих слів, використання метафор, символів, порівнянь, алегорій, а також непрямого порядку слів у реченні, повторів слів і синтаксичних конструкцій.

Название статьи Що таке стиль мови? Які стилі існують?